fbpx

V roku 2023 zažil 2. pilier jedno z najlepších období. Nielen z pohľadu výkonu, ale aj celého systému

Minulý rok priniesol do 2. piliera viaceré zmeny a udalosti, ktoré ho ovplyvnili. Celkovo ho možno hodnotiť ako veľmi pozitívny. Nás sporiteľov môže potešiť najmä zníženie poplatkov len na 0,45% ročne, čo vo finále zvyšuje celkový výnos pre sporiteľov. Tých pasívnych, ktorí sa o 2. pilier bohužiaľ nezaujímajú, zas schválenie predvolenej investičnej stratégie, vďaka ktorej získajú opätovne šancu na lepšie zhodnotenie svojich úspor. Pozrime sa však najprv bližšie na výkonnosť. 

Priemerný ročný výnos v indexových fondoch za rok 2023 dosiahol vynikajúcich takmer 18,7 %

Najvýkonnejší dôchodkový fond je VÚB Generali INDEX, indexový negarantovaný d.f. s výnosom takmer 19,6 %. Tento fond dosahuje úspešný výsledok aj v dlhodobom horizonte s priemerným ročným výnosom vyše 9,5 % za posledných 10 rokov. Indexové dôchodkové fondy tak potvrdzujú svoj potenciál výraznejšieho zhodnotenia, ktoré je výrazne vyššie ako stále vysoká inflácia. 

1. VÚB Generali d.s.s.
INDEX, indexový negarantovaný d.f. 
19,58 % 
2. NN d.s.s.
Index Global – Indexový negarantovaný d.f.
19,21 % 
3. Allianz – Slovenská d.s.s.
PROGRES indexový negarantovaný dôchodkový fond
18,91 % 
4. Uniqa d.s.s.
Indexový negarantovaný i. d. f.
18,28 % 
5. Kooperativa d.s.s.
KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d. f.
17,44 % 

Ďalší typ negarantovaných akciových fondov zaznamenal priemerný ročný výnos vyše 14%

Najvýkonnejším akciovým fondom bol dôchodkový fond NN, akciový negarantovaný d.f. s ročným výnosom takmer 16 %. Indexové dôchodkové fondy dlhodobo víťazia v porovnaní s akciovými, a preto sú ideálnym riešením pre každého mladšieho sporiteľa do 50 rokov. Potvrdzujem to aj priemerný výnos za 10 rokov, ktorý je pri indexových dôchodkových fondov vyše 8,5 %, pri akciových je to len 4,9 %. Aj vďaka legislatívnym zmenám, ktoré minulý rok priniesol, bude mať priemerný Slovák vyšší dôchodok z 2. piliera, keďže mladších neaktívnych automaticky presúva do typovo výhodnejších indexových dôchodkových fondov. 

Garantované (dlhopisové) fondy mali priemerný ročný výnos približne 3,3 %, pričom dlhopisový fond KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d. f. sa stal najlepším dlhopisovým fondom za rok 2023 s výnosom 5,75 %. Nie sú to však štandardné hodnoty, keďže dlhodobý 10-ročný výnos garantovaných dôchodkových fondov je necelých 0,6 %. Sú vhodné len pre starších sporiteľov, ktorým sa blíži čas odchodu do dôchodku. Vďaka tohtoročným  legislatívnym zmenám sa starší sporitelia po 50-tke automaticky postupne presúvajú do menej rizikových (no s oveľa nižším potenciálom výnosu) garantovaných dôchodkových fondov, ktoré im znižujú riziko výrazného prepadu hodnoty. 

Kľúčovou udalosťou v roku 2023 však je zavedenie automatického vstupu do 2. piliera

Automatický vstup platí teraz pre všetkých, ktorí začínajú po prvýkrát pracovať a platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Tento krok výrazne zvýši aj počet sporiteľov vstupujúcich do 2. piliera, keďže pred touto zmenou doň vstupovala dobrovoľne iba tretina ľudí, ktorí na to mali nárok. (Zdroj: T. Rizman, Analýza Inštitútu finančnej politiky z 21. 3. 2017)  

Aj keď ešte nemáme všetky oficiálne čísla za rok 2023, oproti minulým rokom, kedy vstupovalo do 2. piliera približne 60 000 sporiteľov za rok, to podľa predbežných čísiel vyzerá na vyše 85 000 sporiteľov za rok 2023, pričom automatický vstup funguje len od mája 2023. 

Prišla aj možnosť online vstupu do 2. piliera

V roku 2023 prišla na trh aj online platforma pre 2. pilier bezAgenta.online, ktorá ako prvá na Slovensku prináša klientom okrem porovnania výnosov indexových fondov všetkých DSS aj možnosť online vstupu do 2. piliera. To všetko za pár minút bez nutnosti stretnutia s finančným poradcom či návštevy pobočky. 

Čo nás čaká v roku 2024?

Aj napriek týmto dobrým správam prichádza vládne opatrenie, ktoré znižuje príspevky do 2. piliera z 5,5 % na 4 % z hrubej mzdy mesačne. Napriek tomu zostáva 2. pilier atraktívnou možnosťou pre sporenie na dôchodok. Prečo? Keďže na rozdiel od sľúbeného dôchodku od štátu prerozdeľovaním odvodov pracujúcich, ktoré je vzhľadom na nízku pôrodnosť neudržateľné, svoje dôchodkové úspory vidíte na svojom dôchodkovom účte.