fbpx
Pracujúci do 40 rokov majú nárok vstúpiť do 2. piliera dôchodkového sporenia.

Pracujúci do 40 rokov majú nárok vstúpiť do 2. piliera dôchodkového sporenia.

Vašich 5 minút času dnes môže znamenať rozdiel niekoľko tisíc € v hodnote úspor.

Prečo mať 2. pilier?

Zhodnocovanie úspor
Neplatíte nič navyše
Možnosť garancie hodnoty
Úspory sa dajú zdediť
Viac o 2. pilieri

O čo môžete prísť, ak začnete sporiť neskôr?

Každý mesiac, o ktorý začnete sporiť neskôr, znamená menšiu hodnotu úspor na konci sporenia.*
1 rok neskôr
– 72 378 €
2 roky neskôr
– 121 402 €
4 roky neskôr
– 185 042 €
6 rokov neskôr
– 224 781 €

O čo môžete prísť, ak nezačnete sporiť vôbec?

Bez zhodnocovania úspor môžete za 40 rokov prísť až o
hodnota úspor*
– 380 934 €
* Ilustračný prepočet prognózy hodnoty účtu: 40 rokov sporenia, mesačný vklad 71,70 €, valorizácia mesačného vkladu, použitý ročný výnos pri Indexovom fonde 6 %, pri dlhopisovom fonde 1,5 %, priebežne ročne odrátavaný poplatok 0,4 % p. a. Posledných 14 rokov presun hodnoty majetku vo výške 4 % za rok do dlhopisového fondu. S investovaním do fondov je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. V individuálnych prípadoch sa môže prepočet prognózy hodnoty účtu líšiť.
Každá DSS má iný výkon. Dobre sa rozhodnúť je dôležité.

Čo spôsobí o 1% menší ročný výnos na hodnote vašich úspor?

Vstupný vek 24 r.
Hodnota úspor ve veku 64 r.
* Ilustračný prepočet prognózy hodnoty účtu: 40 rokov sporenia, mesačný vklad 71,7 €, valorizácia mesačného vkladu,použitý ročný výnos pri Indexovom fonde 5% a 6%, pri dlhopisovom fonde 1,5%, priebežne ročne odrátavaný poplatok 0,4% p. a. Posledných 14 rokov presun hodnoty majetku vo výške 4% za rok do dlhopisového fondu. S investovaním do fondov je spojené aj riziko a doterajší, alebo propagovaný výnos nie je zárukou budúcich výnosov. V individuálnych prípadoch sa môže prepočet prognózy hodnoty účtu líšiť.
Výnos menší o
1% p.a.
znamená rozdiel
– 58 498 €
v hodnote úspor na konci sporenia.
Inými slovami: aj malý rozdiel percent ročného výnosu znamená veľký rozdiel na konci sporenia.
Vypočítať výnos pre mňa

Ako funguje 2. pilier

Dôchodkové správcovské spoločnosti
Superhrubá mzda
1 757 €
Hrubá mzda
1 300 €
Dostanete výplatu
911 €
Odvody na dôchodok
234 €
Iné odvody
155 €
1. pilier – Sociálna poisťovna
162,50 €
2. pilier – DSS
71,50 €
Pomôžte mi vybrať DSS
* Ilustračný prepočet, použitá priemerná mzda zamestnanca za rok 2022 podľa Štatistického úradu SR, bez zaopatrených detí; v individuálnych prípadoch môže byť výpočet odlišný.
* Ilustračný prepočet, použitá priemerná mzda zamestnanca za rok 2022 podľa Štatistického úradu SR, bez zaopatrených detí; v individuálnych prípadoch môže byť výpočet odlišný.
Superhrubá mzda
1 757 €
Hrubá mzda
1 300 €
Dostanete výplatu
911 €
Odvody na dôchodok
234 €
Ine odvody
155 €
1. pilier – Sociálna poisťovna
162,50 €
2. pilier – DDS
71,50 €
Pomôžte mi vybrať DSS Čo je DSS

Porovnanie 1. a 2. piliera

1. pilier
2. pilier
Sociálna poisťovňa
Vlastný účet v DSS
Zhodnocujem svoje peniaze

Vaše odvody v 1. pilieri sa používajú na výplatu dnešných dôchodcov. V 2. pilieri sa peniaze zhodnocujú na vašom účte. Čím dlhšie sporíte, tým väčšia môže byť predpokladaná nasporená suma.

Sociálna poisťovňa
Vlastný účet v DSS
Som vlastníkom úspor

Vaše úspory z 2. piliera vám budú vyplácané formou dôchodku, alebo pri splnení zákonných podmienok si môžete polovicu úspor vybrať aj naraz. Z 1. piliera máte iba prísľub budúceho dôchodku, ktorého výška bude závisieť od politických rozhodnutí a hospodárenia štátu.

Sociálna poisťovňa
Vlastný účet v DSS
Vyšší dôchodok

Vďaka zhodnocovaniu úspor v 2. pilieri môže byť celkový  dôchodok sporiteľa vyšší, než dôchodok iba z 1. piliera.

Sociálna poisťovňa
Vlastný účet v DSS
Možnosť dedenia

Odvody zaplatené do 1. piliera nie sú dediteľné. Vaši príbuzní majú nárok iba na vdovský a vdovecký dôchodok, ktorého výška navyše závisí od politických rozhodnutí. Úspory v 2. pilieri sú dediteľné.

Sociálna poisťovňa
Vlastný účet v DSS
Rozloženie rizika

1. pilier je závislý iba od toho, ako sa darí slovenskej ekonomike. Väčšina fondov v 2. pilieri investuje na finančných trhoch po celom svete, čím je jeho riziko rozložené.

Sociálna poisťovňa
Vlastný účet v DSS
* V porovnaní vychádzame z aktuálne platnej právnej úpravy. Podmienky sa môžu v budúcnosti meniť; porovnanie je spracované vo všeobecnej rovine, pričom v individuálnych prípadoch môže byť odlišné.

Prečo si vybrať 2. pilier na bezAgenta.online

Slobodne

Možnosť slobodne sa rozhodnúť nechávame na vás.

Rýchlo a pohodlne

Nemusíte sa s nikým stretávať, nikam jazdiť – všetko vybavíte on-line za 5 minút.

Transparentne

Porovnávame výkonnosť fondov s použitím dát z Národnej Banky Slovenska.

Rozhodnutie podložené dátami

Spracovali sme za vás výkonnosť všetkých fondov, aby ste mali všetky potrebné informácie.

Bez tlaku

Nechceme vám predať žiadne iné finančné produkty.

Bezpečne

Vaše osobné údaje budú v bezpečí a chránené na najvyššej úrovni.

Len 5 minút vášho času

môže znamenať rozdieľ niekoľko tisíc € v hodnote úspor

Často kladené otázky

Áno, ak začnete po 1. 5. 2023 prvýkrát pracovať

Ak ste už pred 1. 5. 2023 pracovali, vstup je dobrovoľný.

Od veku 15 rokov. Podmienkou je brigádovať/pracovať pričom váš zamestnávateľ musí za vás platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Do veku 40 rokov. Posledný možný dátum je jeden deň pred dovŕšením 40 rokov.

Áno, ak  za vás zamestnávateľ platí odvody do Sociálnej poisťovne. 

Nie, ak sa za vás odvody do Sociálnej poisťovne neodvádzajú.

Áno, ak  za vás zamestnávateľ platí odvody do Sociálnej poisťovne. 

Nie, ak sa za vás odvody do Sociálnej poisťovne neodvádzajú.

Áno, štát za vás automaticky platí odvody do Sociálnej poisťovne.

Áno, ak si platíte, alebo ste si v minulosti platili odvody do Sociálnej poisťovne.

Áno, ak dostávate odmenu konateľa, alebo ste vo firme aj zamestnaný.

Áno, ak ste si v minulosti platili odvody do Sociálnej poisťovne.

Áno, stačí vypísať novú zmluvu s inou DSS. Prestup je však možný po 1 roku od vstupu, alebo 6 mesiacov od posledného prestupu.

Áno, ak ste si po 1. 5. 2023 nevybrali DSS sami, no pridelila vás tam Sociálna poiťovňa. Vystúpiť môžete do 2 rokov od dátumu vstupu.

Nie, ak ste vstúpili do 2. piliera dobrovoľne.

Ak máte nejakú otázku,
pošlite nám ju do správy. Radi poradíme.


    Osobné údaje spracúvame na účel vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií v Zásadách ochrany osobných údajov.