fbpx

Zníženie príspevku do 2. piliera môže pripraviť mladých Slovákov v priemere o vyše 300-tisíc eur na dôchodku. Napriek tomu sa im stále oplatí

Keď v roku 2005 vznikol 2. pilier, jeho postavenie bolo rovnocenné tomu prvému. Odvody na starobné dôchodkové sporenie sa delili na polovicu, čiže 9 % šlo na osobné dôchodkové účty a 9 % naďalej do Sociálnej poisťovne na vyplácanie dôchodkov súčasným penzistom s prísľubom štátu na dôchodok v ďalekej budúcnosti. Navrhované trvalé zníženie príspevku znamená, že podiel dôchodku z 2. piliera bude na celkovom dôchodku len 22 % a dominovať tak bude prvý pilier, ktorý je odborníkmi a aj vďaka každoročným stratám Sociálnej poisťovne považovaný za neudržateľný.

Čo spraví zníženie odvodov na starobné dôchodkové sporenie novým sporiteľom v 2. pilieri na ich dôchodkových účtoch?

Sporiteľ s priemernou mzdou za 3. kvartál 2023 vo výške 1403 eur príde každomesačne o 21 eur (zo 77 na 56 eur). Dôležité však je aj to, čo to spraví s úsporami nových sporiteľov z dlhodobého hľadiska. Kým s doterajšími príspevkami si mohli mladí našetriť až 941 307 eur, so zníženým príspevkom to môžu byť dve tretiny, tj. 629 125 eur. Noví sporitelia tak môžu prísť o 312 182 eur, ktoré im budú na dôchodku výrazne chýbať.* 

Ide o výpočet odhadu úspor* podľa základného scenára pre 18-ročného absolventa s priemernou hrubou mzdou 1403 eur, ktorý investuje v súlade s predvolenou investičnou stratégiou do Indexového fondu, vstupujúceho na trh práce v januári budúceho roka a odchodom do dôchodku podľa priemernej dĺžky dožitia. Spôsob výpočtu bol použitý v zmysle opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, účinného od 1. 1. 2024.

 

Majú aj mladí právo na dôstojný dôchodok?

Toto nesystémové rozhodnutie oberie mladých o podstatnú časť dôchodkových úspor. Z ich budúcich dôchodkov chce vláda financovať straty, ktoré vznikajú nehospodárnym míňaním a neochotou šetriť. Ak sa mladí ľudia nechcú spoliehať na prísľub dôchodku od štátu za niekoľko desiatok rokov od politikov, ktorí tu už v tom čase dávno nebudú, je ich jedinou šancou na dôstojný život v starobe začať si odkladať.

Napriek zmenám sa stále 2. pilier oplatí

2. pilier je však naďalej jednou z príležitostí na vyšší dôchodok, a preto váhať so vstupom nedáva žiadny zmysel. S priemernou mzdou máte stále možnosť nasporiť si v 2. pilieri aj po znížení výšky príspevkov zaujímavých 629-tisíc eur.* Kľúčové je začať čím skôr, pretože rozhodujúcim faktorom je okrem výšky príspevkov predovšetkým dĺžka sporenia.

Portál bezAgenta.online

Portál bezAgenta.online je prvou online službou, ktorá umožňuje vstup do 2. piliera s možnosťou vybrať si ktorúkoľvek dôchodkovú správcovskú spoločnosť na trhu. „Je nesmierne náročné zabezpečiť, aby každý klient dostal rovnako kvalitnú službu. Dôvod je jednoduchý – ľudský faktor. Riešením je ľudsky a transparentne nastavená technológia, ktorá pracuje v každom čase, v rovnakej kvalite, rovnako pre každého. Preto som založil portál bezAgenta.online,“ Martin Vereš, zakladateľ portálu.

* Odhad nasporenej sumy predstavuje ilustračný výpočet, ktorý môže byť v individuálnych prípadoch v závislosti od výnosnosti fondu či iných faktorov vyšší alebo nižší. Výpočet nemusí korešpondovať s prognózami poskytovanými príslušnými dôchodkovými správcovskými spoločnosťami. Odhad nasporenej sumy slúži na zvýšenie finančnej gramotnosti a prijatie informovaného investičného rozhodnutia.

S uzavretím zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu.