fbpx

Prišiel vám list zo Sociálnej poisťovne o 2. pilieri?

Všetkým mladým, ktorí v týchto mesiacoch začínali brigádovať či pracovať a ich zamestnávateľ za nich zaplatil prvé odvody, posiela Sociálna poisťovňa list o automatickom vstupe do 2. piliera. Napĺňa tým literu zákona, bohužiaľ obsah listu adresátom veľa nepovie. Dokonca prílohou listu je formulár o vystúpení z 2. piliera, ktorý môže byť v rozpore s tým, čo adresát, ale aj celá spoločnosť potrebujú. Pokúsil som sa preto na ďalších riadkoch doplniť všetky potrebné informácie a zodpovedať na otázky, ktoré sú pre vašu finančnú budúcnosť na dôchodku kľúčové.

Nemajte obavy, som tu, aby som vám zhrnul všetky dôležité informácie a odpovedal na najčastejšie otázky, ktoré sa týkajú vašej finančnej budúcnosti na dôchodku. Toto by som do listu napísal ja. V liste zo Sociálnej poisťovne sa s vami zabudli podeliť o tie najdôležitejšie informácie. Napríklad, prečo sa oplatí vstúpiť do 2. piliera, čo z toho môžete získať a prečo nečakať 6 mesiacov na automatický vstup. Poďme postupne.

Štátne dôchodkové systémy majú zabezpečiť finančnú istotu a dôstojný dôchodok. V dobách s vysokou pôrodnosťou a kratšou priemernou dĺžkou života štátu stačil takzvaný priebežný dôchodkový systém, ktorý poznáme pod názvom 1. pilier. Je postavený na solidarite a funguje na princípe, že pracujúci prispievajú do systému svojimi odvodmi zo mzdy, ktoré sa následne vyplatia súčasným dôchodcom.

Už dlhé roky je všeobecne známe, že priebežný dôchodkový systém je neudržateľný. Kým v roku 2010 sme mali 5,4 pracujúcich na jedného dôchodcu, dnes je to 3,2 pracujúcich – vyše 40%-ný pokles za 12 rokov(!). Očakáva sa pritom ďalší prepad až na úroveň 1,5 pracujúceho na jedného dôchodcu v roku 2070. Výsledkom nebude nič iné ako znižovanie výšky budúcich dôchodkov či predlžovanie veku odchodu do dôchodku.

Odpoveďou štátu bol vznik 2. piliera spusteného v roku 2005. Princípom 2. piliera je odklonenie časti povinných odvodov starobného dôchodkového poistenia naspäť do rúk platiteľa, ktorý tieto „peniaze zadarmo“ investuje na svojom dôchodkovom účte v dôchodkových správcovských spoločnostiach (DSS). Samozrejme ich dostane vyplatené zákonnou formou až na dôchodku.

Čo vám v liste zabudli povedať?

  • Stanete sa opätovne majiteľom časti peňazí, ktoré ste poslali štátu vo forme odvodov zo mzdy. Tieto peniaze vám budú vyplácané na dôchodku.
  • Pre drvivú väčšinu sporiteľov predstavuje vstup do 2. piliera pozitívny výsledok, pretože v súčte dôchodku z 1. a 2. piliera dostanú viac ako by dostali len z 1. piliera. Dôvodom je, že peniaze sa len nerozdeľujú, ale dlhodobo investujú. A 40 rokov je dlhá doba, ktorá má potenciál tieto peniaze niekoľkonásobne zhodnotiť.

Nízke poplatky robia z 2. piliera najvýhodnejšiu formu investovania. O to viac, ak nemusíte vytiahnuť navyše euro z vlastnej peňaženky.

Vypočítať úspory

Nízke poplatky robia z 2. piliera najvýhodnejšiu formu investovania. O to viac, ak nemusíte vytiahnuť navyše euro z vlastnej peňaženky.

Chcem vstúpiť do 2. piliera

Suma, ktorú našetríte, záleží od toho

  • kedy  sa do 2. piliera prihlásite, pričom platí pravidlo čím skôr, tým pre sporiteľa výhodnejšie;
  • akú budete mať vysokú mzdu, tj. koľko peňazí sa vám bude každý mesiac presúvať zo zaplatených odvodov na dôchodkový účet.
  • aký dôchodkový fond si vyberiete v konkrétnej DSS , kde jednoznačne platí doporučenie, že si treba vybrať rizikovejší negarantovaný dôchodkový fond;
    (o téme dôchodkových fondov je tu samostatný blog)
  • ako sa bude vyvíjať svetový finančný trh, keďže ten má najväčší vplyv na výšku zhodnotenia odvodov na vašom účte.

Čo teda máte spraviť?

  • Pokiaľ nespravíte nič, Sociálna poisťovňa vám systémom abecedného poradia (čiže pre vás náhodne) priradí niektorú z 5 dôchodkových správcovských spoločností (DSS) a vyberie vám jej negaranovaný indexový fond. Do neho začne posielať časť vašich odvodov.
  • Pokiaľ donesiete na pobočku Sociálnej poisťovne podpísaný formulár o vystúpení z 2. piliera, vaše dôchodkové odvody bude Sociálna poisťovňa vyplácať existujúcim dôchodcom a vy raz dostanete od štátu dôchodok len z 1. piliera podľa aktuálne platných právnych predpisov. Toto je jednoznačne najnevýhodnejšie riešenie.

Najlepšie je ísť aktívne do toho

Môžete si obehnúť každú DSS a zistiť podmienky, porovnať si ich, zanalyzovať prepočítať, alebo to celé vyriešiť cez bezAgenta.online. Vypočítajte si odhadovanú výšku vašich úspor v 2. pilieri, porovnajte si výkonnosť indexových fondov všetkých DSS podľa zvoleného časového obdobia na jednom mieste, a dokonca požiadajte online o vstup do 2. piliera. Vďaka inovatívnemu online overovaniu dokladov nemusíte nikam chodiť, nič tlačiť. Všetko vyriešime za vás. Kliknite na našu aplikáciu, spočítajte, porovnajte a vyberte si tú DSS, ktorá vám bude vyhovovať. Všetko vybavíte online bez návštevy pobočky či stretnutia s finančným sprostredkovateľom. Jednoducho, bezpečne, do pár minút, do 2. piliera cez bezAgenta.online.

Martin

Doplňujúce informácie*

Ilustračný prepočet prognózy hodnoty účtu: 40 rokov sporenia, mesačný vklad 71,7 €, valorizácia mesačného vkladu, použitý ročný výnos pri Indexovom fonde 6 %, pri dlhopisovom fonde 1,5 %, priebežne ročne odrátavaný poplatok 0,4 % p. a. Posledných 14 rokov presun hodnoty majetku vo výške 4 % za rok do dlhopisového fondu. S investovaním do fondov je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.