fbpx

Platenie odvodov z brigádnickej práce študentov v roku 2023: Čo to pre vás znamená?

Ste študent a brigádujete? Máte príjem z brigádnickej práce a zaujíma vás, ako to je s platením odvodov do Sociálnej poisťovne? V tomto článku sa dozviete všetko dôležité o tom, kedy musíte platiť odvody, kedy si môžete uplatniť výnimku a čo pre vás znamená vstup do druhého piliera. 

Kedy platíte odvody do Sociálnej poisťovne?

Ak váš zárobok za odpracovaný mesiac presiahne 200 €, budete platiť odvody len zo sumy, ktorá prevyšuje túto hranicu. Nemusíte si však s tým robiť starosti. Postará sa o to váš zamestnávateľ, ktorý odvody uhradí.  

Kedy neplatíte odvody do Sociálnej poisťovne?

Ak váš príjem nepresiahne 200 € za mesiac, máte nárok na odvodovú výnimku a nemusíte platiť odvody do Sociálky. Túto výnimku si môžete vybaviť vypísaním tlačiva pre Sociálnu poisťovňu. Dajte však pozor, odvodovú výnimku si môžete uplatniť len u jedného zamestnávateľa. Ak ich máte teda viacero naraz, u ostatných túto možnosť nebudete môcť využiť. 

Príklad výpočtu odvodov

Tento mesiac zarobil Jakub ako študent v pracovnej agentúre 190 €. Zarobil do 200 € a teda nemusí platiť žiadne odvody na sociálne poistenie.

Tento mesiac zarobila Natália ako študentka v pracovnej agentúre 290 €. Z prvých 200 € neplatí žiadne odvody na sociálne poistenie. Platí ich iba zo zvyšnej časti 90 € – odvádza ich za ňu jej zamestnávateľ.

Ako dlho môžete využiť odvodovú výnimku?

To, že s odvodovou výnimkou za vás nemusí váš zamestnávateľ odvádzať odvody do Sociálnej poisťovne, už viete. Viete však aj do kedy táto odvodová výnimka platí? K jej ukončeniu môže prísť z rôznych dôvodov, dali sme ich preto dokopy: 

➡️ Odvodová výnimka platí do skončenia dohody medzi vami a vašim zamestnávateľom, maximálne však na 12 mesiacov.

➡️ Platí do mesiaca, kedy ukončíte denné štúdium na strednej alebo vysokej škole.

➡️ Alebo platí do konca kalendárneho roka, v ktorom dosiahnete 26 rokov.

➡️ A zároveň vždy platí len u jedného zamestnávateľa. Ak teda máte dosť voľného času a nájdete si priestor aj na viac brigád, uplatniť si ju môžete len v jednej z nich.

Čo sa stane, ak prekročíte príjem 200 €?

Ak zarobíte viac ako 200 €, platiť budete odvody len z prevyšujúcej sumy. Teda, nie priamo vy, postará sa o to váš zamestnávateľ, ktorý vám ich rovno stiahne z vášho zárobku a odvedie do Sociálky. Okrem toho vám bude od 1.5.2023 doručený list od Sociálnej poisťovne

Čo znamená list zo Sociálnej poisťovne?

Od 1. 5 2023 platí nový zákon, ktorý upravuje automatický vstup do 2. piliera. Automatický vstup platí pre všetkých, za ktorých ich zamestnávateľ prvýkrát odvedie odvody do Sociálky. Do pol roka od nástupu do zamestnania by ste si mali sami vybrať Dôchodkovú správcovskú spoločnosť, v opačnom prípade vám ju pridelí Sociálna poisťovňa podľa abecedného poradia ich názvu . 

Čo je druhý pilier dôchodkového sporenia?

Druhý pilier je súčasťou dôchodkového systému, ktorý vám umožňuje zhodnocovať svoje odvody na vlastnom účte u vybraných Dôchodkových správcovských spoločností (DSS). Môžete si vybrať jednu z piatich DSS, ktorá bude spravovať vaše odvody. Neplatíte nič navyše, môžete len získať. A na dôchodku si užívať svoje správne rozhodnutie. 

Ako funguje 2. pilier

Dôchodkové správcovské spoločnosti
Superhrubá mzda
1 757 €
Hrubá mzda
1 300 €
Dostanete výplatu
911 €
Odvody na dôchodok
234 €
Iné odvody
155 €
1. pilier – Sociálna poisťovna
162,50 €
2. pilier – DSS
71,50 €
Pomôžte mi vybrať DSS
* Ilustračný prepočet, použitá priemerná mzda zamestnanca za rok 2022 podľa Štatistického úradu SR, bez zaopatrených detí; v individuálnych prípadoch môže byť výpočet odlišný.
* Ilustračný prepočet, použitá priemerná mzda zamestnanca za rok 2022 podľa Štatistického úradu SR, bez zaopatrených detí; v individuálnych prípadoch môže byť výpočet odlišný.
Superhrubá mzda
1 757 €
Hrubá mzda
1 300 €
Dostanete výplatu
911 €
Odvody na dôchodok
234 €
Ine odvody
155 €
1. pilier – Sociálna poisťovna
162,50 €
2. pilier – DDS
71,50 €
Pomôžte mi vybrať DSS Čo je DSS

Čo môžete urobiť?

Máte dve možnosti – vstúpiť čo najskôr do druhého piliera alebo to nechať tak, ako to je a fond vám vyberie štát. 

Ak sa rozhodnete neurobiť nič, Sociálna poisťovňa vám automaticky pridelí DSS podľa abecedného poradia ich názvov. Výsledok sa zdá byť rovnaký no nie je. V našom porovnaní fondov si môžete všimnúť, že nie je DSS ako DSS. Čo v preklade znamená, že môžete pokojne prísť aj o 50 000 až 300 000 €.  

Prečo práve abecedné poradie? Vysvetlenie je jednoduché. Cieľom je, aby sa nezvýhodňovala niektorá z DSS. Čo je síce fér pre DSS, no nemusí byť fér pre vás. Môžete totiž pokojne skončiť v DSS, ktorej výnosy nedosahujú až tak dobré výsledky. 

Vstupný vek 24 r.
Hodnota úspor ve veku 64 r.
*Ilustračný prepočet prognózy hodnoty účtu: 40 rokov sporenia, mesačný vklad 71,7 €, valorizácia mesačného vkladu, použitý ročný výnos pri Indexovom fonde 5 % a 6 %, pri dlhopisovom fonde 1,5 %, priebežne ročne odrátavaný poplatok 0,4 % p. a. Posledných 14 rokov presun hodnoty majetku vo výške 4 % za rok do dlhopisového fondu. S investovaním do fondov je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov
Výnos menší o
1 % p.a.
znamená rozdiel
– 58 498 €
v hodnote úspor na konci sporenia.
Inými slovami: aj malý rozdiel percent ročného výnosu znamená veľký rozdiel na konci sporenia.
Porovnanie fondov

Ako najľahšie vstúpiť do druhého piliera?

No predsa online. Nemusíte nikam chodiť a všetko vybavíte rovno cez svoj telefón. Porovnanie všetkých DSS a uzavretie zmluvy urobíte jednoducho priamo cez našu platformu bezAgenta.online. Neveríte? Presvedčte sa na vlastné oči aj hneď teraz, výber fondu a uzavretie zmluvy vám nezaberie viac než 5 minút. 

Čo teda na záver odporúčame?

Buďte si vedomý, že ak zarobíte viac ako 200 €, platíte odvody len z prekročenej sumy. Naopak, ak zarobíte menej, máte nárok na odvodovú výnimku. Dôležité je aj vstúpiť do druhého piliera, kde si môžete zhodnocovať svoje odvody. Máte niekoľko možností, ako to urobiť, no najľahšie je to online na bezAgenta.online. Myslite na to, že vaše rozhodnutia teraz ovplyvnia vašu budúcnosť.