fbpx

Oplatí sa vám vstúpiť do 2. piliera po zásahu vlády? Jednoznačne ÁNO!

V posledných dňoch sa slovné spojenie 2. pilier skloňuje oveľa častejšie a súvisí to najmä s tým, že naša aktuálna vláda do neho výrazne zasahuje, čo sa nestretlo s pozitívnou reakciou mladých ľudí a nepotešilo to ani starších sporiteľov. Akú zmenu vláda chystá? Ako sa vás osobne dotkne? A ako aj s touto informáciou naložiť, vám vysvetlíme v nasledujúcich riadkoch. Ide totiž  o našu budúcnosť. 

Vládne rozhodnutie vás môže pripraviť o státisíce. Rozhodne o tom zníženie príspevkov

Znie to hrozivo a žiaľ, ono to hrozivé aj je. Plán konsolidácie štátneho rozpočtu ostro zasahuje do viacerých oblastí nášho života, predovšetkým však života mladých ľudí. Pri pohľade na vašu výplatnú pásku ste si mohli všimnúť, že z vašej mzdy odvádzate povinné odvody. Časť týchto odvodov si môžete presmerovať na váš osobný dôchodkový účet v 2. pilieri a teda nespoliehať sa na to, či bude dosť pracujúcich ľudí, ktorí sa budú skladať na váš dôchodok. Doteraz ste mali možnosť si na svoj vlastný dôchodkový účet presmerovať 5,5 % odvodov z hrubej mzdy, no po novom to budú len 4 %. Zdá sa to ako minimálny rozdiel, no 1,5 % v realite môže znamenať až -300 000 eur na vašom dôchodkovom účte v čase odchodu do penzie.** 

Čo vám 2. pilier mohol priniesť a čo vám prinesie po zmene?

Nechajme prehovoriť čísla. Poďme si to uviesť na príklade 18-ročného Filipa, ktorý sa aktuálne prvýkrát zamestnal a zarába priemernú mzdu 1403 €. Vďaka novej zmene príde každomesačne o 21 €. Z pôvodných 77 €, ktoré si mohol presmerovať na svoj osobný dôchodkový účet v 2. pilieri, si odvedie len 56 €. A teraz sa pozrime na jeho dôchodkové úspory z dlhodobého hľadiska. Úspory v 2. pilieri sa zhodnocujú a preto je to z dlhodobého hľadiska obrovský škrt pre finančnú budúcnosť všetkých mladých ľudí. Či zarábajú minimálnu mzdu alebo nadpriemer, v každom prípade to môže byť obrovská strata úspor. Filip si mohol našetriť až 941 307 €, no so zníženým príspevkom o 1,5 % to  môže byť len 629 125 €. Čiže môže prísť o 312 182 €. ** 

Majú aj mladí právo na dôstojný dôchodok?

Toto nesystémové rozhodnutie oberie vás mladých o podstatnú časť dôchodkových úspor. Z vašich budúcich dôchodkov chce vláda financovať straty, ktoré vznikajú nehospodárnym míňaním a neochotou šetriť. 

Odkladanie vstupu či vystúpenie z 2. piliera nedáva žiadny zmysel. Zastavme paniku

Určite sa zhodneme na tom, že aktuálne vládne opatrenia môžu pripraviť vás mladých ľudí o státisíce. Je to nefér voči vašej finančnej budúcnosti, no ak si dáte na misku váh, či presmerovať aspoň 4 % z vašich príspevkov do 2. piliera, čiže vášho osobného dôchodkového účtu, ktoré by inak išli štátu, odpoveď je jasná. Určite áno. Kľúčové je začať čím skôr, pretože rozhodujúcim faktorom je okrem výšky príspevkov predovšetkým dĺžka sporenia. 

**Odhad nasporenej sumy bol vypočítaný podľa 18-ročného absolventa s priemernou hrubou mzdou 1403 eur, ktorý investuje v súlade s predvolenou investičnou stratégiou do Indexového fondu, vstupujúceho na trh práce v januári budúceho roka a odchodom do dôchodku podľa priemernej dĺžky dožitia. Spôsob výpočtu bol použitý v zmysle opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, účinného od 1. 1. 2024. 

* Odhad nasporenej sumy predstavuje ilustračný výpočet, ktorý môže byť v individuálnych prípadoch v závislosti od výnosnosti fondu či iných faktorov vyšší alebo nižší. Výpočet nemusí korešpondovať s prognózami poskytovanými príslušnými dôchodkovými správcovskými spoločnosťami. Odhad nasporenej sumy slúži na zvýšenie finančnej gramotnosti a prijatie informovaného investičného rozhodnutia. 

S uzavretím zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu.