fbpx

Ako ovplyvnia voľby 2023 druhý pilier?

Mnoho ľudí sa s obavami pýta, čo sa stane s 2. pilierom, v ktorom je 1,8 milióna Slovákov s majetkom vyše 13 miliárd eur. Kľúčovou správou však je, že aj napriek možným zmenám 2. pilier zostane pre Slovákov jedinou šancou na vyšší dôchodok, pokiaľ si nesporia aj sami.

Druhému pilieru časté zmeny nesvedčia. Akoby mohli, keď sa jedná o systém, ktorý má pre každého z nás fungovať viac ako 40 rokov dôchodkového sporenia. Na to, aby sme vedeli, aké zmeny môžu nastať v 2. pilieri, však netreba krištáľovú guľu. Stačí sa pozrieť do minulosti, pretože všetky očakávané zmeny tu už raz boli. Ich cieľom nie je zabezpečiť budúcnosť sporiteľov na dôchodku, ale hasiť finančnú situáciu štátu. Ak sa teda politici rozhodnú opätovne robiť zmeny v 2. pilieri, tak by podľa môjho názoru pravdepodobne išlo o niektoré z týchto zásahov:

 1. Ukončenie automatického vstupu do 2. piliera (vysoko pravdepodobné)
  Zrušenie automatického vstupu povedie opätovne k situácii, že tretina mladých do 2. piliera najmä pre neznalosť nevstúpi, prípadne vstúpi až s odstupom niekoľkých rokov. Pre priemerne zarábajúceho Slováka to však môže znamenať stratu aj polovice nasporenej sumy! Vláda tak získa niekoľko desiatok miliónov eur ročne.

  Vypočítajte si sami, koľko si viete v 2. pilieri našetriť s vaším platom a pozrite sa, o koľko prídete odložením vstupu o rok či 5 rokov.
 2. Otvorenie 2. piliera (vysoko pravdepodobné)
  Najjednoduchšie je presvedčiť ľudí, že pre nich 2. pilier nemá význam a bude lepšie, ak z neho vystúpia dobrovoľne. Pri predchádzajúcich otvoreniach druhého piliera v rokoch 2013 a 2015 z neho odišlo štvrť milióna sporiteľov, ktorí do štátneho rozpočtu vrátili 900 miliónov eur. A nešlo len o príspevky zo Sociálnej poisťovne, ale aj zhodnotenie, ktoré sporitelia dosiahli.

  Na tento krok bude ideálne si počkať na výraznejší prepad akciových trhov a šíriť strach z finančných strát. Bohužiaľ mnoho sporiteľov sa na takýto háčik chytí. Doplatia na to tí, ktorí nepoznajú systém dlhodobého investovania, kde prepady znamenajú pre klienta predovšetkým výhodnejší nákup nových podielov každomesačnými príspevkami zo Sociálnej poisťovne. (Sporiteľov by mohla bolieť len výrazná strata na konci obdobia sporenia, ktorá je však vďaka legislatívnym opatreniam minimalizovaná.) Prečo sa v 2. pilieri netreba báť prepadov na akciových trhov?
 3. Zníženie budúcich odvodov do 2. piliera (pravdepodobné)
  Keď 2. pilier v roku 2005 odštartoval, polovica odvodov na starobný dôchodok šla do 1. piliera (tj. na vyplácanie súčasných dôchodkov a “prísľub dôchodku” od štátu o 45 rokov) a druhá polovica sa vám vrátila na dôchodkový účet v 2. pilieri. Rozhodnutiami politikov v minulosti bol tento podiel znížený na necelú tretinu. Kým zo mzdy 1000 € si najprv odkladali na dôchodkový účet 90 € každý mesiac, po znížení to bolo 40 € a neskôr to stúplo na 55 €. Teoretické zníženie príspevkov do 2. piliera by malo za následok, že jeho podiel na budúcom dôchodku každého sporiteľa v 2. pilieri ešte klesne. Už dnes je však 70 % budúcich dôchodkov zo “sľúbeného 1. piliera”, ktorého budúcnosť asi najlepšie poznajú Gréci. Zrušenie 13. či 14. dôchodkov je nič s ich plošným znižovaním, ktorého výška bude závisieť od veriteľov, ktorí Slovenskej republike (zatiaľ) peniaze požičiavajú.
 4. Zrušenie 2. piliera (nepravdepodobné)
  Keďže peniaze sú majetkom sporiteľov, ich “znárodnenie” nie je jednoduché, a preto obavy zo zrušenia 2. piliera nie sú podľa mňa oprávnené. Znamenalo by to aj medzinárodné arbitráže a súdne spory v miliardách eur. Oveľa jednoduchšie je 2. pilier spochybňovať, znevýhodňovať a mladým ľuďom nepripomínať.

Prečo 2. pilier aj v prípade zmien zostane jedinou šancou na lepší dôchodok?

 1. Populácia starne a počet novonarodených detí je nízky. Objem získaných peňazí z odvodov na starobný dôchodok už nepokrýva výdavky štátu na aktuálne vyplácané starobné dôchodky. Za 20 rokov začne prichádzať do dôchodkového veku početná skupina “husákových detí”, čo bude znamenať ďalšiu záťaž na ťažko skúšaný sociálny systém. Jedinou cestou von bude zvyšovanie veku odchodu do dôchodku a jeho plošné znižovanie. Uvedené opatrenia sa však vôbec netýkajú úspor v 2. pilieri, ktoré si spravujete sami.

  Mimochodom znižovanie dôchodkov sa potichu deje už dnes formou zmien výpočtov budúcich dôchodkov. Viete, prečo nikto z nás nedostáva informáciu o budúcej výške vášho dôchodku, ako je to v prípade 2. piliera? Dôvod je jednoduchý – ak by vám štát ukázal, na aký dôchodok máte podľa dnešných pravidiel nárok, bolo by oveľa problematickejšie tento sľub dodržiavať…

 2. V 2. pilieri sa vám vracia späť časť odvodov, ktoré si sporíte (a vlastníte) na dôchodkovom účte a investujete na svetových finančných trhoch s veľmi nízkymi poplatkami. Pekne podľa zásluh, pretože čím skôr začnete a čím viac budete zarábať, tým je vaša šanca na lepší dôchodok vyššia. Vypočítajte si sami, koľko si viete v 2. pilieri našetriť s vaším platom a budete prekvapení, o akých sumách sa bavíme. 25-ročný absolvent vysokej školy, ktorý sa tento rok zamestnal a dostáva priemernú slovenskú mzdu 1300 €, má za necelých 40 rokov sporenia šancu našetriť na svojom dôchodkovom účte sumu vyše 316 tisíc eur bez toho, aby musel siahnuť do vlastného vrecka. Pričom v tejto sume je už započítaná priemerná dlhodobá inflácia, čo znamená, že hodnota tých peňazí bude ekvivalentná tej dnešnej. Zároveň menej ako polovica tejto sumy sú príspevky zo Sociálnej poistenie, čiže dlhodobé zhodnotenie na finančných trhoch má na výslednú sumu väčší vplyv. 

Prečo v ňom ešte nie ste?

Podľa štatistík v 2. pilieri nie je tretina mladých do 40 rokov, najmä v dôsledku dobrovoľnosti 2. piliera v ostatných 10 rokoch. Štát mladým nevysvetľuje zmysel a fungovanie 2. piliera, ktorí tak jeho význam nedoceňujú a často to zistia až s odstupom niekoľkých rokov. Odloženie vstupu však pre nich znamená obrovskú stratu na budúcich dôchodkových úsporách. Vstup do 2. piliera je pritom veľmi jednoduchý, dá sa zrealizovať za pár minút aj online vďaka inovatívnym overovacím aplikáciám snímania osobných dokladov. Vyberte si indexový fond v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá vám najviac vyhovuje a vezmite osud svojho dôchodku do vlastných rúk. Už dnes tak môžete spraviť cez prvý online portál bezAgenta.online, kde je možné uzavrieť zmluvu do 2. piliera so všetkými DSS.

Pôsobím vo finančnom sprostredkovaní už vyše 22 rokov. Začínal som ako obchodník v Allianz – Slovenskej poisťovni a po niekoľkých rokoch som riadil tímy na západnom Slovensku. V roku 2016 sme s kolegami založili maklérsku spoločnosť so zameraním na dôchodkové úspory. Od roku 2023 realizujem novú výzvu – technologický projekt bezAgenta.online s víziou ľudsky a transparentne nastavenej technológie, ktorá pracuje v každom čase, v rovnakej kvalite, rovnako pre každého. Len bezAgenta.online zabezpečí, aby každý klient dostal rovnako kvalitnú službu, ktorá je z dôvodu “ľudského faktora” prakticky nemožná.

S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkových správcovských spoločností je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.